มกอช. สัมมนาระดมความเห็นร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรพืชสมุนไพร

ข่าวทั่วไป 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:49 น. —ThaiPR.net

มกอช. สัมมนาระดมความเห็นร่างมาตรฐานสินค้าเกษตรพืชสมุนไพร

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นประธานเปิดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง พืชสมุนไพร เล่ม 3 : ดอก และพืชสมุนไพรแห้ง เล่ม 4 : ผลและเมล็ด ซึ่งมีผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ข้าราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และเกษตรกร เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาตรฐานไปใช้ในการผลิต ส่งเสริม แนะนำหรือตรวจสอบรับรอง และนำข้อคิดเห็นที่ได้ไปปรับปรุงแก้ไขร่างมาตรฐานฯ ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการดำเนินการสัมมนาระดมความเห็น ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ