ภาพข่าว: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 12 มิถุนายน 2562 17:48:39 น.
กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๑๗ ระยอง จัดฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME ๔.๐ หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการบริหารจัดการลดความสูญเสียในกระบวนการทำงาน ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑๒ ชั่วโมง ให้กับพนักงาน

ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง