ม.หอการค้าไทย เชื่อมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยไทย-จีน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 11:32:10 น.
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผศ.ดร.มานา ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ เกิดอรุณสุขศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ พร้อมด้วย รศ.ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล ผู้ช่วยอธิการบดี ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Guangxi University of Foreign Languages สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Prof.Wu Guiming รองอธิการบดี และ Mr.Zhang Yunzhi ผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ในโอกาสมาเยี่ยมเยือนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยทั้งสอง และมีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 24 ( อาคารสัญลักษณ์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง