ปภ.บูรณาการทุกภาคส่วน และ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน จัดการฝึก IDMEx 2019 เสริมศักยภาพการเผชิญเหตุภัยจากสึนามิ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 11:41:27 น.
กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย บูรณาการทุกภาคส่วนจัดการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ. 2562 (Integrated Disaster Management Exercise : IDMEx 2019) กรณีภัยจากสึนามิ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2562 ณ พื้นที่ 6 จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามัน ได้แก่ กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล มุ่งเน้นการทดสอบกลไกกระบวนการ

แจ้งเตือนภัยและอพยพประชาชน การบัญชาการเหตุการณ์ การประสานการปฏิบัติ การจัดการผลกระทบจากสึนามิอย่างรอบด้าน เพื่อให้การจัดการภาวะฉุกเฉินมีเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุดตามมาตรฐานสากล รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง