มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2562

ข่าวทั่วไป 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562 17:10 น. —ThaiPR.net

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคี ปี 2562

มูลนิธิภูมิพโลภิกขุ กำหนดทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 ณ พระอุโบสถวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร

นายระพินทร์ จารุดุล กรรมการผู้จัดการมูลนิธิฯ ชี้แจงว่า ภารกิจหลักของมูลนิธิฯ คือ การจัดสร้าง และเผยแผ่พระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ ในรอบปีที่ผ่านมาได้นำพระคัมภีร์ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปเผยแผ่ถวายแก่วัด และสถาบันที่มีการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม จำนวน 32 แห่ง รวม 4,296 คัมภีร์ เพื่อพระสงฆ์ สามเณร พุทธศาสนิกชน และผู้สนใจได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าพระธรรมวินัย ปัจจุบันยังมีพระคัมภีร์ในโครงการนี้รอดำเนินการอีกกว่า 300 คัมภีร์ งานมหากุศลนี้ดำเนินด้วยเงินบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น

ในการนี้ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ให้เกียรติเป็นประธานงานบำเพ็ญกุศลฯ ดังกล่าว มูลนิธิฯ ใคร่ขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมจรรโลงพระพุทธศาสนา โดยร่วมบริจาคบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างพระคัมภีร์ฉบับภูมิพโลภิกขุ เพื่อการธำรง และสืบทอดพระพุทธศาสนา ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็นพระราชกุศลตามกำหนดวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่มูลนิธิฯ โทร. 02-223-0316


แท็ก วัดสระเกศ  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ