ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 17:18:49 น.
กรุงเทพฯ--17 มิ.ย.--ธนาคารยูโอบี

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 10 : 2019 UOB Painting of the Year ชิงเงินมูลค่ารวม 1,680,000 บาท พร้อมต่อยอดสู่การประกวดระดับอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ และโอกาสในการได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการศิลปินในพำนัก ณ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเอเชีย ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
ผู้มีสัญชาติไทย ผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทย
ประเภทของการประกวด
1. ประเภทศิลปินอาชีพ (Established Artist)
2. ประเภทศิลปินหน้าใหม่หรือสมัครเล่น (Emerging Artist)
รูปแบบของผลงานที่ส่งเข้าประกวด
- ผลงานจิตรกรรมสองมิติที่สร้างสรรค์จากเทคนิคใดก็ได้ เช่น สีอะคริลิค สีบาติก พู่กันจีน เครยอน หมึก สื่อผสม สีน้ำมัน สีน้ำ หรือสื่อประเภทอื่น

- ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้เทคนิคการตัดแปะ (collages) สร้างลายนูน (two-dimensional embossed paintings) และภาพวาดแบบสามมิติ (three-dimensional paintings) ได้ แต่จะต้องมีความหนาจากพื้นผิวไม่เกิน 5 ซม.

- ผลงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวดจะใส่กรอบหรือไม่ใส่กรอบก็ได้ โดยมีขนาดความสูงและความกว้าง (รวมกรอบรูป – ถ้ามี) ต้องไม่เกินด้านละ 180 ซม.

- ไม่มีการกำหนดหัวข้อในการประกวด
การรับผลงาน
- ได้โดยส่งผลงานพร้อมใบสมัครระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2562 เวลา 8.30-16.00 น.
- จุดรับผลงานทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ (สถานที่รับผลงานอาจมีการเปลี่ยนแปลง)
o ภาคกลาง
♣ กรุงเทพฯ : พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติและหอศิลป์เพาะช่าง วิทยาลัยเพาะช่าง
♣ ชลบุรี : หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
o ภาคเหนือ
♣ เชียงใหม่ : หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
♣ เชียงราย: ขัวศิลปะ
o ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
♣ มหาสารคาม : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
♣ นครราชสีมา : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
o ภาคใต้
♣ สงขลา : คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
♣ นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยช่างศิลป์ นครศรีธรรมราช
♣ ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ติดต่อสอบถาม โทร. 0 2343 4977, 0 2343 4969
ข่าวที่เกี่ยวข้อง