22 มิย. 62 วสท.เชิญสัมมนา“เตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (โยธา)” จ.นครราชสีมา

ข่าวทั่วไป 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 11:39 น. —ThaiPR.net

22 มิย. 62 วสท.เชิญสัมมนา“เตรียมความพร้อมขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (โยธา)” จ.นครราชสีมา

ยกระดับคุณภาพวิศวกรทั่วไทยสู่สากล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ. นครราชสีมา เชิญร่วมสัมมนา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร (โยธา)" ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 8.45 – 16.00 น. ณ อาคาร มุข-ปราณี ห้อง 1314 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จ.นครราชสีมา อัพเดทความรู้ความเข้าใจในการเลื่อนระดับใบประกอบวิชาชีพ เพิ่มพูนความรู้และทักษะงานด้านวิศวกรรมสู่การเป็น "วิศวกรควบคุม" ที่มีประสิทธิภาพและตอบรับโลกยุคดิสรัพเทคโนโลยี

ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ คุณสราญรัตน์ วสท. โทร.02-184-4460-9 ต่อ 504 Email:eit_standard@hotmail.co.th หรือ https://bit.ly/2J52U5G


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ