สนพ.เพชรบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการสื่อสารทางสังคมยุคใหม่

ข่าวทั่วไป 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 14:42 น. —ThaiPR.net

สนพ.เพชรบูรณ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ด้านการสื่อสารทางสังคมยุคใหม่

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุ สาขาการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) และการใช้ Smart Phone เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2562 (เสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์

ซึ่งการฝึกอบรมครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างแนวทางการใช้งาน Smart Phone ให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อให้รู้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รับทราบข่าวสารได้เท่าทันเหตุการณ์ปัจจุบัน และสื่อสารรูปแบบทางสังคมยุคใหม่ได้อย่างมีคุณภาพ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ