สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม ในโครงการค่ายเยาวชนฯ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 14:58:13 น.
กรุงเทพฯ--18 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการบริการวิชาการอบรมภาษาอังกฤษในโครงการค่ายเยาวชนโรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์พิมพ์นิพร สดคมขำ อาจารย์ปฐมารัตน์ ผลิเจริญสุข และอาจารย์พศิกา ธารณธรรม อาจารย์ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนได้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษ และได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนและวิทยากร ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนวัดหนองสองห้อง (สายชนูปถัมภ์) อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 140 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง