สนพ.พังงา เปิดฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำอินโฟกราฟฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 13:51:07 น.
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา การจัดทำอินโฟกราฟฟิกเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ 30 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรอบรู้สารสนเทศ (Information Literacy) และก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิบัติงาน และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จำนวนผู้รับการฝึก 20 คน ฝึกอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง