ภาพข่าว: สนพ.เพชรบูรณ์ ติวผู้สูงวัยสื่อสารผ่านสังคมโซเชียลมีเดียอย่างมีคุณภาพ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 14:12:06 น.
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ หลักสูตรฝึกอาชีพเสริม สาขาการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy Curriculum) และการใช้ Smart Phone เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 15 - 29 มิถุนายน 2562 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีผู้สูงอายุฝึกอบรมทั้งสิ้น จำนวน 20 คน โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในการเรียนรู้ผ่านสังคมโซเชียลมีเดีย กระตุ้นให้ผู้สูงวัย ได้ใช้ทักษะทางร่างกาย การคิด วิเคราะห์ ควบคู่กับการใช้อุปกรณ์สื่อสารยุคใหม่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง