ภาพข่าว: บตท. จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2 / 2562

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 15:46:43 น.
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้จัดประชุมผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง (SMC Town Hall) ครั้งที่ 2/2562 ห้องประชุม 1-2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และแผนงาน บตท. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานที่ผ่านมาระหว่างผู้บริหารและพนักงาน โดยมีนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นประธานในการประชุม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง