กลุ่มกระชับมิตรเลี้ยงฉลองวันเกิด คุณน้อย อัญชลี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 19 มิถุนายน 2562 16:44:54 น.
กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ
เมื่อเร็วๆ นี้ คณะกระชับมิตร อาทิ ยุพเรศ เที่ยงธรรม พงษ์จันทร์ นันทาภิวัฒน์ ลลิตา โปษยานนท์

สุชาดา สุทธิสารรณกร ม.ร.ว ทิพพาวดี ดุละลัมพะ และ ฯลฯ เลี้ยงฉลองวันเกิดให้ อัญชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา (นั่งที่ 3 จากซ้าย) ที่ห้องาหารจีนหลินฟ้า โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้หญิงธิดา เศวตศิลา (นั่งที่ 3 จากขวา) และท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร (นั่งที่ 2 จากขวา) มาร่วมงานด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง