สมาคมศิษย์เก่า ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ประชุมใหญ่สามัญ ปี 61

ข่าวทั่วไป 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:56 น. —ThaiPR.net

สมาคมศิษย์เก่า ราชภัฏโคราช เชื่อมความสัมพันธ์แน่นแฟ้น ประชุมใหญ่สามัญ ปี 61

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ 2 โดยมี พลเอก ดร.มารุต ลิ้มเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงความเป็นมาวัตถุประสงค์หลักของการจัดประชุม จากนั้นเป็นการแนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า และรายงานผลการดำเนินงานของสมาคมในรอบปี ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานต่าง ๆ ในรอบปีของสมาคมศิษย์เก่าให้แก่สมาชิกได้รับทราบ รวมถึงได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน เสนอแนะความคิดเห็นต่อการพัฒนาสมาคมให้เป็นที่รู้จักแก่ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพิ่มมากขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ