สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย มอบชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟมาตรฐาน S-Mark แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย

ข่าวทั่วไป 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562 17:10 น. —ThaiPR.net

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย มอบชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟมาตรฐาน S-Mark แก่กระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวพีรพร พละพลีวัลย์ ผู้แทนสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ รศ.ดร.เฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ นายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) นายประพัฒน์ โพธิวรคุณ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ และนายสมคิด รัตนประภาพร นายกสมาคมอุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าพบ นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อมอบชุดป้องกันความร้อนและเปลวไฟ ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอในด้านความปลอดภัย หรือเครื่องหมาย S-Mark จำนวน 20 ชุด พร้อมด้วยคณะผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิทยาการพลังงานนำโดย นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ และคณะ ร่วมมอบชุดดังกล่าว จำนวน 20 ชุด รวม 40 ชุด เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัย พร้อมร่วมหารือ นำเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ร่วมกันในการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ณ กระทรวงมหาดไทย เมื่อเร็ว ๆ นี้

สำหรับมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ S-Mark สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอได้ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) และสหพันธ์อุตสาหกรรมสิ่งทอแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการความร่วมมือและส่งเสริมผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อการส่งเสริมและผลักดันให้เกิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานของประเทศไทย และพิจารณาจัดให้มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อมอบให้กับวัสดุและผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ที่ได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน โดยต้องผ่านหลักเกณฑ์การตรวจสอบรับรองมาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์สิ่งทอและการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศของโครงการฯ และได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมอุปกรณ์คุ้มครองฯ

โดยจะดำเนินการตรวจรับรองผู้ผลิต/ผู้นำเข้าอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยส่วนบุคคลผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อใช้รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้านความปลอดภัยที่วางจำหน่ายในประเทศ และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตามระบบมาตรฐานที่เป็นสากล ซึ่งรายละเอียดและตราสัญลักษณ์ในการรับรองกับผลิตภัณฑ์เป็นดังนี้ 1. วัสดุที่ใช้ทำผลิตภัณฑ์อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) ได้แก่ ผ้า, ซิป, และVelcro tape 2. ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ) ได้แก่ ชุดผจญเพลิง, ชุดกันความร้อนและเปลวไฟ, ชุดป้องกันไฟฟ้าสถิต และอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ, หน้ากาก, Hood ฯลฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) 22/3 หมู่ 10 ถ.บรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 02-884-1852 ต่อ 410 สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ซ.ตรีมิตร ถ.พระราม4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ 02-713-5492-9 รายละเอียดเพิ่มเติมเครื่องหมาย S-Mark คลิ๊ก http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=1080&Itemid=231


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ