มจพ. จัดแข่งขันการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด 2019

ข่าวทั่วไป Wednesday June 19, 2019 17:34 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--19 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยพล ธงชัยสุรัชต์กูล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และประธานโครงการจัดการแข่งขันออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด ร่วมกับ บริษัท ภาดา เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จัดการแข่งขันการออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรมและพลังงานสะอาด Thailand GreenMech Contest 2019 ชิงถ้วยประทานรางวัล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล ณ Westgate Hall ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ 1. การแข่งขันออกแบบนวัตกรรม เทคโนโลยี พื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Thailand Green Mech Contest 2019 1.1 รางวัล Champion ระดับประถมศึกษา โรงเรียนเจริญสุขอุดมวิทยา จังหวัดกำแพงเพชร 1.2 รางวัล Champion ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1.3 รางวัล Champion ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1.4 รางวัลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ดีเด่น โรงเรียนวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในรายการ Green Mech world contest 2019 ประเทศไต้หวัน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2019 นี้ 2. การแข่งขัน ระบบอัตโนมัติควบคุมด้วยไมโครบิต (Robot for Smart Energy Project Competition) 2.1 รางวัล Champion ระดับประถมศึกษา โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2.2 รางวัล Champion ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง 2.3 รางวัล Champion ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว การแข่งขัน "Thailand Green Mech Contest 2019" เพื่อปลูกฝังความเข้าใจของนักเรียน ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานสีเขียวและเพื่อเสริมสร้างในด้าน ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ โดยการแข่งขันนี้เป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนรู้จักการบูรณาการ ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองในการพัฒนาอุปกรณ์ดังนั้นได้เพิ่มความสามารถ ความฉลาดและ ความคิดสร้างสรรค์ที่เกี่ยวกับเครื่องจักรกล และการออกแบบโครงสร้างที่สร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียน ได้รับความรู้เกี่ยวกับการศึกษาสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมในระหว่างขั้นตอนการออกแบบมากขึ้น และการแข่งขันโครงงานอัจฉริยะ "Smart Energy" เพื่อพัฒนาความคิดด้านการเชื่อมโยงพลังงาน แหล่งกำเนิดพลังงานกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเครือข่าย อีกทั่งเพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรม โดยการแข่งขันนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนรู้จักการบูรณาการ ทางความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหาของตนเอง ดังนั้นการแข่งขันโครงงานพลังงานอัจฉริยะ จึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ในการใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, วิศวกรรม, ศิลปะ และคณิตศาสตร์ (STEAM) มาประยุกต์ใช้จากเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย ผู้เรียนไม่ค่อยเข้าใจ ทำให้นักเรียนเข้าใจได้และสนุกต่อการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ