พลัสฯ ส่งต่อความรู้ เปิดบ้านต้อนรับสถาบันชั้นนำจากสปป.ลาว จัดเรียนรู้ฝึกงานเต็มรูปแบบผ่านโปรแกรมพิเศษจาก PLUS Eduplex

ข่าวอสังหา Thursday June 20, 2019 10:20 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--พลัส พร็อพเพอร์ตี้ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร โดยสถาบัน "PLUS Eduplex" ศูนย์รวมองค์ความรู้รูปแบบใหม่แห่งแรกของวงการอสังหาฯ เดินหน้าจัดโปรแกรมพิเศษในคณะบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม ถ่ายทอดความรู้สู่เยาวชนในสายงานวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยนำร่องด้วยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำจากสปป.ลาว ในการนำนักศึกษาลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในอาคารสูงที่พลัสฯ บริหาร ขณะที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาเผยแนวโน้มงานบริหารทรัพยากรอาคาร ต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีมากขึ้น รองรับการดูแลอาคารในอนาคตที่ส่วนใหญ่เป็นโครงการเมกะโปรเจ็คในรูปแบบมิกซ์ยูส นางสาวสุวรรณี มหณรงค์ชัย รองกรรมการผู้จัดการสายงานพัฒนากลยุทธ์และบริหารสินทรัพย์ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ในฐานะ Chief Expertise Curator / ผู้อำนวยการสถาบัน PLUS Eduplex กล่าวว่า จากการที่พลัสฯ ได้เปิดสถาบันแห่งการเรียนรู้ภายใต้ชื่อ "PLUS Eduplex" เมื่อปลายปี 2561 ที่ผ่านมา หลังจากที่เรามีหลักสูตรสำหรับบุคลากรภายในองค์กรที่ครอบคลุมทุกด้านงานบริการอสังหาริมทรัพย์และมีการฝึกอบรบพัฒนาทักษะจนได้ผลผลิตของสถาบันแล้ว (เช่นการปั้นบัตเลอร์เพื่อให้บริการในคอนโดลักซ์ชัวรี่ การเสริมทักษะปั้นช่างหญิงสำหรับให้บริการลูกบ้านเพศหญิง และอื่นๆ) พลัสฯจึงมีแนวคิดที่อยากจะแบ่งปันความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับหน่วยงานภายนอกที่อยู่ในสายงานบริการด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่กำลังศึกษาหรือสนใจงานด้านนี้ ล่าสุด PLUS Eduplex จึงมีโปรแกรมพิเศษโดยผ่านความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษาระดับหัวกะทิด้านวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์จำนวน 10 ราย จากสถาบันชั้นนำของสปป.ลาว ได้แก่ มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว วิทยาลัยเทคนิคลาว-เยอรมัน วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก เข้าเรียนรู้และฝึกการทำงานจริงด้านบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม เป็นระยะเวลา 3 เดือน นอกจากจะได้รับการถ่ายทอดความรู้ทางทฤษฎีจากมืออาชีพแล้ว ยังได้ลงปฏิบัติงานในพื้นที่จริง โดยประจำในอาคารสูงที่พลัสฯ ได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการ อาทิ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และอาคารทิสโก้ ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นอาคารที่มีความทันสมัยแห่งหนึ่งของประเทศ โดย PLUS Eduplex หวังว่าการจัดโปรแกรมพิเศษในครั้งนี้จะช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสในการเข้าถึงองค์ความรู้และได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานจริงและความเชี่ยวชาญด้านบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการทำงานในอนาคตต่อไป ด้าน นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม ในฐานะคณบดีคณะบริหารจัดการทรัพยากรอาคารและวิศวกรรมสถาบัน PLUS Eduplex กล่าวว่า พลัสฯ พร้อมในการเปิดโอกาสการเรียนรู้และเข้าใจในความแตกต่างและความหลากหลาย (Diversity) ทั้งด้านอายุ ความรู้ เชื้อชาติและวัฒนธรรม ซึ่งโปรแกรมนี้นอกจากได้ให้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในสายงานแล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ Cross Culture อีกด้วย ซึ่งการฝึกงานถือเป็นส่วนสำคัญของการศึกษา จะช่วยเสริมการเรียนรู้ และให้ประสบการณ์ก่อนการทำงานจริง โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้การทำงานจาก Coach Expertise โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่เข้มข้นด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทั้งจากสายงานด้านวิศวะ เช่น การซ่อมบำรุงระบบต่างๆ ในอาคาร การดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบวิศวกรรมแบบป้องกันก่อนการเกิดเหตุ (Preventive Maintenance) และงานด้านสถาปัตย์ เช่น การออกแบบวางผังระบบต่างๆ ในอาคาร โดยในการฝึกปฏิบัติงานจริงจะมีพี่เลี้ยง (mentors) ระดับหัวหน้างานของพลัสฯ คอยดูแล ให้คำปรึกษา และสอนงานต่างๆ ในทุกขั้นตอนของการบริหารจัดการอาคารที่มีความทันสมัยและมีเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งการถ่ายทอดความรู้ในลักษณะนี้ พลัสฯ ได้ผสานพลังศักยภาพของทุกภาคส่วนในองค์กร และจะทำให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนจากการลงมือปฏิบัติจริง และเปิดรับความคิดเห็นพร้อมจะเรียนรู้สามารถวางแผนต่อยอดพัฒนาทักษะอื่นๆ ตามมุมมองของการบริหารจัดการทรัพยากรอาคาร (Facility Management) ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว เล่าถึงการเข้าร่วมโปรแกรมพิเศษในครั้งนี้ว่า การได้เข้ามาฝึกเรียนรู้การทำงานจริงในครั้งนี้ ถือเป็นประสบการณ์ดีๆ ที่ทำให้ตนได้เข้าใจและเห็นภาพว่าการทำงานจริงจะเป็นอย่างไร ได้รับความรู้นอกจากสิ่งที่เรียนมาเพิ่มเติม และที่สำคัญคือได้เห็นระบบต่างๆ ในอาคารสูงและเรียนรู้ทำงานจริง ซึ่งตนยังไม่เคยได้เห็นและสัมผัสระบบในอาคารสูงแบบนี้มาก่อน ทำให้ได้พัฒนาทักษะความรู้ และรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น ข้อมูลจากฝ่ายวิจัยและพัฒนาของพลัสฯ สำรวจพบว่า ในปี 2561-2562 มีการประกาศก่อสร้างอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ที่เป็นโครงการเมกะโปรเจ็คหลายโครงการ โดยเทรนด์อาคารสูงในอนาคตจะเป็นรูปแบบมิกซ์ยูสที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมากขึ้น ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรอาคารเหล่านี้จึงต้องการบุคลากรที่มีทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้วย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบและดูแลรักษาระบบต่างๆ ในอาคารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การถ่ายทอดความรู้ของ PLUS Eduplex ถือเป็นสถาบันในวงการอสังหาริมทรัพย์รายแรกของประเทศที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับสถาบันการศึกษาจากประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นการออกแบบโปรแกรมฝึกงานเพื่อถ่ายทอดให้กับนักศึกษาโดยเฉพาะ และถือเป็นก้าวแห่งความเติบโตที่สำคัญของ PLUS Eduplex ที่จะขยายความสำเร็จออกไปสู่สังคมภายนอกให้มากขึ้นในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ