ภาพข่าวประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 108 (1/2562)

ข่าวทั่วไป 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 13:52 น. —ThaiPR.net

ทพ. ชวลิต กาญจนโอภาสวงศ์ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการครั้งที่ 108 (1/2562) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี ทพ. อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา (ที่ 4 จากขวา), ทพ. ปริญญา ปฐมกุลมัย (ซ้ายสุด), ทพ. อังกูร ปรัชญานุสรณ์ (ที่ 2 จากซ้าย), รศ.ทญ. ภรณี พีรานนท์ (ที่ 3 จากซ้าย), รศ.ทญ. พอใจ เรืองศรี (ที่ 3 จากขวา), ทพ. สมชัย สุธิราธิกุล (ที่ 2 จากขวา), รศ.ทพ.ดร. ธีระศักดิ์ ดำรงรุ่งเรือง (ขวาสุด) ให้เกียรติมาร่วมเปิดงานในครั้งนี้ พร้อมทั้งทันตแพทยจากหลากสถาบันเข้าร่วมงาน ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์

ภาพข่าว: ประชุมวิชาการทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่ 108 (1/2562)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ