“โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก“อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่” @ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ"

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 16:06:27 น.
กรุงเทพฯ--20 มิ.ย.--ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี และ โครงการคบเด็กสร้างโรงพยาบาล จัดงาน "อนุบาลลิมปิก-ลิตเติ้ลฮีโร่" สำหรับส่งเสริมกีฬาเด็กเล็กประจำปี 2562 ซึ่งประกอบตัว 8 จังหวัด คือ ปทุมธานี สระบุรี ชัยนาท อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ลพบุรี และนนทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเล็กได้มีโอกาสออกกำลังกาย อาทิ การแข่งขันวิ่ง กระโดดสูง กระโดดเชือก โยนบอลลงตะกร้า เป็นต้น โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสำหรับเด็กอายุ 3-7 ปี มุ่งให้เด็กมีการพัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย และเพื่อร่วมระดมเงินสมทบทุนสร้างศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ผ่านกองทุนหลวงพ่อกัณหาเพื่อสร้างอาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จัดขึ้นในวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง