ภาพข่าว: รร.นานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตสถาปัตย์ จุฬาฯ พาเยี่ยมชมเรือนไทยทองสิมาวิชชาลัย และนวัตกรรมสถานศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 09:41:06 น.
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--อินทิเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น

นางสาวเพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด เจ้าของโครงการ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ และ นายโจนาธาน ชวิมเมอร์ กรรมการบริหาร บริษัทบีไอเอสบี จำกัด ร่วมด้วย นางอลิซาเบธ ธีส์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ และ นายณัฐกฤต สุนทรีรัตน์ ผู้ออกแบบเรือนไทยทองสิมาวิชชาลัย ร่วมกันต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างเรือนไทยทองสิมาวิชชาลัย และอาคารเรียนต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ซึ่งยึดหลักการก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารสีเขียวของสหรัฐอเมริกา โดยมีจุดมุ่งหมายให้นิสิตมีโอกาสได้เรียนรู้ถึงนวัตกรรมการก่อสร้างที่สนับสนุนทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ จะพร้อมเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนสิงหาคมนี้

สำหรับผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเกี่ยวกับโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ ได้ที่ 02-415-0099 หรือ www.basisinternationalbkk.com

บุคคลในภาพ (จากซ้าย)
- คุณณัฐกฤต สุนทรีรัตน์ สถาปนิกผู้ออกแบบเรือนไทยทองสิมาวิชชาลัย
- พญ. ศิเรมอร ทองสิมา วีระพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลนครธน
- คุณเพ็ญศิริ ทองสิมา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาร์ทูดีวัน จำกัด เจ้าของโครงการโรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ
- คุณโจนาธาน ชวิมเมอร์ กรรมการบริหาร บริษัทบีไอเอสบี จำกัด
- คุณอลิซาเบธ ธีส์ อาจารย์ใหญ่ โรงเรียนนานาชาติเบซิส กรุงเทพฯ
- ผศ.ประชา แสงสายัณห์ อาจารย์ประจำภาควิชาคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง