ภาพข่าวSTC สานต่อโครงการพัฒนาความยั่งยืนของชุมชนวัดดีดวด ผ่านกิจกรรมที่ 2 การสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนวัดดีดวด

ข่าวทั่วไป Tuesday June 25, 2019 14:50 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: STC สานต่อโครงการพัฒนาความยั่งยืนของชุมชนวัดดีดวด ผ่านกิจกรรมที่ 2 การสร้างสุขภาวะที่ดีของชุมชนวัดดีดวด

กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ศูนย์บริการวิชาการ สังกัดฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ร่วมด้วยคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ "การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของชุมชนวัดดีดวด" กิจกรรมที่ 2 การสร้าง สุขภาวะที่ดีของชุมชนวัดดีดวด โดย ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานโครงการ รองศาสตราจารย์ ดร.สายพิณ ไชยนันทน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาหาร การออกกำลังแก่ผู้สูงอายุชุมชนวัดดีดวด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส กิจกำแหง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมด้วย ผศ.นพ.มนตรี กิจมณี อดีตรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช และอาจารย์รุจน์ สุวรรณเสรีเกษม ผู้เชี่ยวชาญการแพทย์ทางเลือก บรรยายพิเศษเรื่อง "สุขภาพดี มีค่ากว่าที่คิด" ตอน สเตอรอยด์คร่าชีวิต โดยนายกิตติภณ ตั้งจิรวัฒนา ประธานชุมชนวัดดีดวด นางกัลย์ลภัส ตั้งจิรวัฒนา เลขาชุมชนวัดดีดวด นางศิวพร อินทร์โชติ ประชาสัมพันธ์ชุมชนวัดดีดวด ร่วมด้วยคณะกรรมการชุมชนวัดดีดวด 4 ท่าน ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุจากชุมชนวัดดีดวด 28 ท่านเข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ห้องสัมมนาใหญ่ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC)


แท็ก ภาพข่าว:   พิณ  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ