ภาพข่าว: มกอช. ลงพื้นที่ตรวจสอบการใช้ QR Trace

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 15:14:16 น.
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ตรวจเยี่ยม พบปะ พูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนภูเขาไฟ ที่นำระบบตามสอบย้อนกลับ QR Trace มาใช้ ภายในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ & มหกรรมยางพาราและนวัตกรรม 2019 เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมงาน ถึงคุณภาพของทุเรียนภูเขาไฟที่นำมาจำหน่ายภายในงาน สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึง แหล่งที่มาและข้อมูลแปลงทุเรียน เป็นการยกระดับมาตรฐานผลผลิตทุเรียนภูเขาไฟให้แก่เกษตรกร โดยมี นางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ นายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำจืดเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี และนางสาวสาวิตรี ตาเกี๋ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง