ภาพข่าว: มกอช. ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ ต้นแบบโรงสีข้าวขนาดกลางผลิตข้าวสาร Q

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 15:22:01 น.
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยคณะทำงาน ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ "ต้นแบบโรงสีข้าวขนาดกลางผลิตข้าวสาร Q" การพัฒนาระบบการผลิตข้าวคุณภาพตาม มกษ. 4000-2560 ภายใต้นโยบายแปลงใหญ่และข้าวครบวงจร ปี 2559-2561 โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นางสาวกิตติวรรณ เผ่าพันธุ์ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด นำเยี่ยมชมขั้นตอนในการคัดเลือก ตรวจสอบคุณภาพ ข้าว และกระบวนการผลิตข้าวสาร Q ครบวงจร และนางสาวพิชามญชุ์ แซ่จึง หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ และนายสุพัตร์ ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาน้ำจืดเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับ ณ สหกรณ์การเกษตรกันทรลักษ์ จำกัด ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง