สนพ.เพชรบูรณ์ จับมือหน่วยงานภาครัฐ ร่วมสร้างการรับรู้แก่ผู้สูงวัยผ่านเครือข่ายสังคมโซเชียลมีเดีย

ข่าวทั่วไป 25 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:16 น. —ThaiPR.net

สนพ.เพชรบูรณ์ จับมือหน่วยงานภาครัฐ ร่วมสร้างการรับรู้แก่ผู้สูงวัยผ่านเครือข่ายสังคมโซเชียลมีเดีย

สนพ.เพชรบูรณ์ จับมือหน่วยงานภาครัฐ ร่วมสร้างการรับรู้แก่ผู้สูงวัยผ่านเครือข่ายสังคมโซเชียลมีเดีย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ และ สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการเข้าใจดิจิทัล ( Digital Literacy Curriculum ) และการใช้ Smart Phone เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ระยะเวลา 30 ชั่วโมง ในวันที่ 15 , 16, 22, 23 และวันที่ 29 มิถุนายน 2562 รวมทั้งสิ้น 5 วัน ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

สนพ.เพชรบูรณ์ จับมือหน่วยงานภาครัฐ ร่วมสร้างการรับรู้แก่ผู้สูงวัยผ่านเครือข่ายสังคมโซเชียลมีเดีย

การดำเนินการพัฒนาทักษะให้แก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ เป็นการกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านสังคมโซเชียลมีเดีย ทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้งานมือถือสมาร์ทโฟนเพื่อรับสาร และสื่อสารข้อมูลได้มากกว่าการพูดคุยปกติทั่วไป อีกทั้งหลักสูตรดังกล่าวยังเพิ่มทักษะการถ่ายภาพ การตกแต่งรูปภาพ การเพิ่มข้อความในรูปภาพ พร้อมกับการทำคลิปเสียง และคลิปวิดีโอ อันเป็นการพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย การคิด วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบัน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ