ภาพข่าว: ธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน “ถ้ำหลวง” : กู้ภัยระดับโลก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 16:58:01 น.
กรุงเทพฯ--25 มิ.ย.--ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ให้การสนับสนุนโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจัดพิมพ์หนังสือถอดบทเรียน "ถ้ำหลวง" : กู้ภัยระดับโลก เพื่อเป็นองค์ความรู้และคู่มือสำหรับใช้ในการวางแผน ประสานงานการกู้ภัยและการบริหารจัดการแก้ไขเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต ซึ่งจะนำส่งมอบให้กับโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้ต่อไป โดยมี พลตรี บุญรอด ศรีสมบัติ ผู้บัญชาการโรงเรียน เสนาธิการทหารบก รับมอบจากนางสาวอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารภายในองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ ณ โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง