ราชภัฏโคราช จับมือ CAT พัฒนาระบบโครงข่ายไอที มุ่งสู่ Smart University

ข่าวทั่วไป 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:20 น. —ThaiPR.net

ราชภัฏโคราช จับมือ CAT พัฒนาระบบโครงข่ายไอที มุ่งสู่ Smart University

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับ จากนั้น นายชูเกียรติ นามบุญเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการดำเนินงานความร่วมมือ ปิดท้ายด้วยคณะผู้บริหารทั้งสองหน่วยงาน ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในบันทึกร่วมกันการจัดพิธีลงนามความร่วมมือฯ ครั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาก้าวสู่การเป็น Smart University โดย CAT จะเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสารต่าง ๆ อาทิ การให้บริการโครงข่ายเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั้งภายในและภายนอก ให้บริการด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา การอนุรักษ์สืบสาน พัฒนาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศในเชิงสร้างสรรค์ในทุกมิติ และเพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศให้มีความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนในที่สุด


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ