พบกับมหกรรมยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนสังคมไทยด้วยนวัตกรรม ในงาน TechnoMart2019 “ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค”

ข่าวเทคโนโลยี ThaiPR.net -- พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 15:53:17 น.
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) จัดงาน TechnoMart2019: "ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค" นำผลงานด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมฝีมือคนไทย ที่มีความโดดเด่นทั้งผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องจักร จนเกิดการสร้างรายได้ สร้างงาน และสร้างคุณภาพชีวิต ระหว่างวันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2562 เวลา 8.00 – 20.00 น ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยโซนนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" รัชกาลที่ 9 "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 การแสดงนิทรรศการผลงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (หรือเดิม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปส่งเสริม สนับสนุน ต่อยอดพัฒนาและถ่ายทอดสู่ภูมิภาคทั้งระดับชุมชนฐานราก วิสาหกิจ ผู้ประกอบการ ผ่านกลไกการดำเนินงานโครงการต่างๆ ได้แก่โครงการคลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภูมิภาค (ศวภ), โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค, การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ด้วย วทน., ผลงานเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาค การผลิตและบริการ,โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค, ผลงานวิจัยพัฒนา เชิงสังคมของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การเสวนา "รูปแบบกลไกขับเคลื่อนงานด้าน วทน.ระดับภูมิภาคภายใต้บริบทกระทรวงใหม่ อว.", การบรรยายพิเศษจิตอาสา 904 อาสาสมัครเพื่อชุมชน "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" โดย ทีมวิทยากรจิตอาสา 904ฯ รุ่น 3/62 กิจกรรมสานสัมพันธ์อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อสวท.) กว่า 1,000 คน การมอบรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับอาชีวศึกษา พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติหน่วยงานเครือข่าย วทน. ภูมิภาค ตลอดจนจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการยกระดับด้วย วทน.จากทุกภูมิภาค และกิจกรรมเวทีอื่นๆ อีกมากมายตลอด 3 วัน

ผู้สนใจ สามารถเข้าร่วมชมงาน TechnoMart2019: "ก้าวสำคัญเพื่อการขับเคลื่อน วทน. สู่ภูมิภาค" ได้ตั้งแต่วันที่ 5 -7 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.mhesi.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมโทร 02 333 3953 Call Center 1313 และ บริษัท ปริพัชร์ ออร์กาไนเซอร์ จำกัด ผู้ดำเนินการจัดงาน โทร 0 836 861 639 คุณหทัยกร เพาะเจาะ (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง