เชิญชวนร่วมงานวันรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

ข่าวทั่วไป 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:02 น. —ThaiPR.net

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมงานรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 06.30 – 16.00 น. ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ โดยภายในงานประกอบด้วยพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพิธีสงฆ์ สวดมหาสันติงหลวง เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยรักษาการเจ้าอาวาส วัดราชผาติการามวรวิหาร เป็นผู้เจริญภาวนามหาสันติงหลวง พร้อมพระเถระจากวัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังพระธรรมเทศนา เรื่องความสามัคคี โดย พระราชญาณเวที รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร พร้อมด้วยกิจกรรมการบรรยายพิเศษจากทหารผ่านศึกในสมรภูมิรบต่างๆ นอกจากนี้ ทุกท่านสามารถร่วมทำบุญกับผ้าป่ากองทุนพระธรรมปาโมกข์เพื่ออนุสรณ์สถานแห่งชาติ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ณ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ กำหนดการการจัดงาน :

เชิญชวนร่วมงานวันรำลึกวีรชนอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

06.00-06.30 - ลงทะเบียน

07.00-08.00 - พิธีบวงสรวง ณ ลานประกอบพิธี หน้าอาคารประกอบพิธี

08.00-08.10 - การแสดงจินตลีลา ประกอบเพลง "ความฝันอันสูงสุด"

08.15-11.00 - พิธีสงฆ์

  • สวดมหาสันติงหลวง

11.00-12.00 - ถวายภัตตาหาร (เพล)

13.00-13.45 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ร่วมปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา เรื่อง ความสามัคคี

โดย พระราชญาณเวที รักษาการเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามวรวิหาร

14.00-14.45 - บรรยายพิเศษจากทหารผ่านศึกในสมรภูมิรบต่าง ๆ

16.00-18.00 - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ