เหล่าศิลปิน-บุคคลที่มีชื่อเสียง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะตัวแทนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

ข่าวบันเทิง 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562 16:39 น. —ThaiPR.net

เหล่าศิลปิน-บุคคลที่มีชื่อเสียง เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในฐานะตัวแทนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม, , ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม, พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม, นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส.,

นายกนิษฐ์ สารสิน ผู้แทนประธานกรรมการมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน, Mr.Paul Stephens อุปทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลและองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนที่ได้รับโล่ฯ เข้าร่วมในพิธี 500 คน ณ สโมสรทหารบก โดยมีกรอบแนวคิดภายใต้คำขวัญ "มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด" เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันตลอดจนแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ประจำปี 2562 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 26 โดย สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ร่วมประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติและเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทและความสำคัญของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชน และศิลปิน ที่มีจิตอาสา เสียสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กร ที่อุทิศตนทำงานด้านยาเสพติดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปีนี้มีศิลปินและบุคลที่มีชื่อเสียง ได้แก่ ทอย – ปฐมพงศ์ เรือนใจดี ศิลปินจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) , ครูลูกกอล์ฟ - คณาธิป สุนทรรักษ์, ดาร์ลิ่ง - อารดา อารยวุฒิ อดีตสมาชิกวงชูการ์ อายส์ ได้รับเลือกเป็นตัวแทนรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในปี 2562

ทอย – ปฐมพงศ์ เรือนใจดี เปิดเผยว่า

"รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีมากครับ ที่ได้รับเลือกจาก สำนักงาน ป.ป.ส. ให้เป็นตัวแทนเยาวชนคนรุ่นใหม่ รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกในปีนี้ ผมอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติ เพราะเวลาเป็นสิ่งเดียวที่ไม่สามารถย้อนกลับมาได้ การให้ความสำคัญกับเวลา ณ วินาทีตรงนั้นจึงสำคัญมาก การที่เราเผลอทำอะไรไปโดยที่ไม่ได้คิด เช่น การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพียงแค่เสี้ยววินาทีเดียว มันอาจเปลี่ยนชีวิตหลังจากนั้นของเราไปตลอดชีวิต ในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ผมอยากให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหา และให้ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากสังคม เพื่อแสดงถึงความสามัคคี และการรวมพลังรวมใจของพวกเราทุกคน เพื่อให้สังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดครับ"

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ