ภาพข่าว: สนพ.สระบุรี ลุยเพิ่มเพิ่มผลิตแรงงานสู่ SME 4.0

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 26 มิถุนายน 2562 17:08:34 น.
กรุงเทพฯ--26 มิ.ย.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตแรงงานสู่ SME 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2562 สาขา การพัฒนาคุณภาพในพื้นที่ปฏิบัติงาน ระยะเวลาฝึก 12 ชั่วโมง ฝึกอบรมในวันที่ 26 และ 29 มิถุนายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ให้กับกลุ่มแรงงานในสถานประกอบกิจการ บริษัทรถเจาะไทย จำกัด จำนวน 55 คน ณ ห้องฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี และบริษัทรถเจาะไทย จำกัด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง