สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงประชาชนกับหวยแบบใหม่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 10:59:53 น.
กรุงเทพฯ--1 ก.ค.--ซูเปอร์โพล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง เสียงประชาชนกับหวยแบบใหม่ กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,673 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ระหว่าง 27 - 29 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา พบว่า

คนเกินครึ่งหรือร้อยละ 52.6 ไม่เล่นหวย ในขณะที่จำนวนมากหรือร้อยละ 47.4 เล่นหวยในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.3 ระบุเป็นการมอมเมาประชาชนเมื่อกองสลากฯ จะเพิ่มรูปแบบการออกหวย ในขณะที่ร้อยละ 35.7 ระบุไม่เป็นการมอมเมาประชาชน

ที่น่าพิจารณาคือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.0 ระบุ ผลเสียมากกว่า ถ้ากองสลากฯ ออกหวยรูปแบบใหม่เพิ่ม ในขณะที่ร้อยละ 36.0 ระบุ ผลดีมากกว่า และเมื่อจำแนกคนตอบออกเป็นกลุ่มคนเล่นหวย กับ กลุ่มคนไม่เล่นหวย พบว่า ส่วนใหญ่ของกลุ่มคนไม่เล่นหวยหรือร้อยละ 78.2 ระบุมีผลเสียมากกว่า ยิ่งไปกว่านั้น เกินครึ่งหรือร้อยละ 52.1 ของคนเล่นหวยระบุ ผลเสียมากกว่า เช่นกัน

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 64.4 ระบุไม่เห็นด้วย ต่อ การออกหวยรูปแบบใหม่เพิ่มขึ้นของ กองสลากกินแบ่งรัฐบาล เพราะจะทำให้ประชาชนเป็นหนี้มากขึ้น ยากจนขึ้น หมดตัวมากขึ้น เงินไม่พอใช้ มอมเมาประชาชน เป็นต้น ในขณะที่ร้อยละ 35.6 เห็นด้วย เพราะจะทำให้รัฐรวยขึ้น เก็บเงินจากประชาชนได้มากขึ้น แก้ปัญหาหวยเกินราคา เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง