ไทยจับมือกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนนำสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียนสัญจรทวีปยุโรป เผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนสู่ประชาคมโลก

ข่าวทั่วไป Tuesday July 2, 2019 11:05 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--2 ก.ค.--กระทรวงวัฒนธรรม ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วธ. ผู้ว่าราชการ จ.เลย คณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียน และเครือข่ายวัฒนธรรม ต้อนรับพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี(ครม.) เยี่ยมชมกิจกรรมการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียนสัญจรสู่เวทีโลก และงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 นายวีระ กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 2561 มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมและโครงการตลอดปี2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทของไทยและเชิดชูเกียรติภูมิของอาเซียนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการยืนยันความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียนในห้วงการเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งสอดคล้องกับมติที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่กำกับดูแลงานด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2561 ณ เมืองยอกยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เห็นชอบให้ปี 2562 เป็นปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Cultural Year 2019) และแถลงการณ์ผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน2562 สนับสนุนการประกาศปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน พ.ศ.2562 เพื่อส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียนในฐานะประชาคมหนึ่งเดียวสู่การรับรู้ของสังคมโลกด้วยแนวคิด ASEAN: Oneness to the World ซึ่งที่ผ่านมา วธ.ได้ดำเนินกิจกรรมและโครงการตลอดปี 2562 เพื่อส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะประธานอาเซียน อาทิ การสัมมนาและการแสดงวรรณกรรมร่วมของอาเซียน จัดทำเพลงสำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทย จัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียน และการนำนิทรรศการปีแห่งวัฒนธรรมไปจัดแสดงในเวทีโลก อาทิ WTO, World Summit on Arts and Culture เป็นต้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ เดือนมิ.ย.-ก.ค. 2562 วธ.กำหนดจัดกิจกรรมสุดยอดศิลปะการแสดงอาเซียน และวัฒนธรรมอาเซียนสัญจรในทวีปยุโรป ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย.–3ก.ค. ณ กรุงเทพมหานคร ราชอาณาจักรไทย และระหว่างวันที่ 4–16 ก.ค. ณ กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก กรุงอัมสเตอร์ดัมและกรุงเฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยมีสุดยอดศิลปินและนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนที่ได้รับการคัดเลือกจาก 10 ประเทศ 20 คน ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และไทย เข้าร่วมกิจกรรมฯต่างๆ ซึ่งประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแสดงทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแต่ละประเทศ การระดมความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันออกแบบการจัดการแสดงที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้แนวคิด "วัฒนธรรมอาเซียน: หนึ่งเดียวสู่สากล"รวมอยู่ภายใต้ชื่อชุดการแสดง "สีสันแห่งอาเซียน Viva ASEAN" ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่จะมีคณะศิลปินและนักแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมในนาม "อาเซียน" สู่เวทีโลก นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ "ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน" เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้หัวข้อ "หลากหลาย สร้างสรรค์ ยั่งยืน" รวมทั้งกิจกรรมเกมส์ การแจกของที่ระลึกจากประเทศสมาชิกอาเซียนด้วย นายวีระ กล่าวว่า นอกจากนี้ วธ.มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการนำมิติวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศในเวทีโลกด้วยการส่งเสริม สืบสานและยกระดับประเพณีของท้องถิ่นขึ้นสู่ประเพณีระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ วธ.จึงร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด "งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562" ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 2562 ณ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย โดยในวันที่ 6 ก.ค. มีขบวนแห่ผีตาโขน และพิธีเปิดงาน ณ ลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จ.เลย นายวีระ กล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงานครั้งนี้ ประกอบด้วย ขบวนแห่ผีตาโขนน้อย ผีตาโขนใหญ่ ขบวนนางรำ และขบวนแห่จากตำบลต่างๆ จากอ.ด่านซ้าย ขบวนเทิดพระเกียรติ รัชการที่ 10ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง งานหัตถกรรมและงานศิลปะ การแสดงดนตรี การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดงหน้ากากนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีนี้มีคณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาตอบรับเข้าร่วมงาน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปินส์ และจีน โดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศสามารถเข้าร่วมชมงานได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย โทร.042-810-601 และสายด่วนวัฒนธรรม โทร. 1765

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ