วิทยาลัยพัฒนามหานคร ขับเคลื่อนเมือง ระดมแนวคิด “จัดการที่ดินและทรัพยากรน้ำ"

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 09:02:11 น.
กรุงเทพฯ--9 ก.ค.--มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
"กรุงเทพมหานคร" ในฐานะเมืองหลวงของประเทศ เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ และมีประชากรมากที่สุดในประเทศ
แต่ในทางกลับกัน กรุงเทพฯ กลับมีปัญหามากมายรอการแก้ไขอยู่ ซึ่งปัญหาบางอย่างหากไม่สามารถแก้ไขได้ ก็เสมือน "ระเบิดเวลา" ที่รอการทำลายนั่นเอง

หนึ่งในเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ของกรุงเทพฯ คือ "ที่ดินและน้ำ" ทั้งปัญหาทรัพยากรน้ำ สภาพน้ำเสีย และการจัดการที่ดิน ที่หากไม่สามารถจัดการให้มีประสิทธิภาพแล้ว ก็อาจจะกลายเป็นมรสุมลูกใหญ่ของกรุงเทพฯ ได้

วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรน้ำในกรุงเทพมหานคร"

ในระหว่างวันที่ 7 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 19 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม: http://imd.nmu.ac.th/wordpress/?p=1429
โทร 0 2214 4366
ข่าวที่เกี่ยวข้อง