ภาพข่าว: เชฟรอนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาเกษตรกรต้นแบบ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน “โคก หนอง นาโมเดล” ตามหลักภูมิสังคม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 09:08:13 น.
กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--เวเบอร์ แชนด์วิค

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางหทัยรัตน์ อติชาติ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ ได้มอบงบประมาณในการก่อสร้างระบบจัดการน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ชุมชนบ้านสองธาร ต.แม่ทัพ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ จำนวน 630,000 บาท โดยมี นายณัฐพงษ์ มณีกร (ที่ 2 จากขวา) อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้ประกอบการสังคม สถาบันอาศรมศิลป์ เป็นผู้รับมอบ การสนับสนุนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบในการแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ของศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด "โคก หนอง นาโมเดล" เทคนิคด้านการจัดการดิน น้ำ ป่า ร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง