สนพ.อำนาจเจริญ จัดเต็มเพื่อปั้นแรงงานคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน

ข่าวทั่วไป 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 09:14 น. —ThaiPR.net

สนพ.อำนาจเจริญ จัดเต็มเพื่อปั้นแรงงานคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน

นางทัศนี ขจัดมลทิน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เป็นประธานพิธีมัชฌิมนิเทศผู้รับการฝึกหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 3 -4/2562 พร้อมให้โอวาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวในการเข้าฝึกงานในสถานประกอบกิจการ กฎระเบียบการฝากฝึกในกิจการ นอกจากนี้ยังได้เชิญสำนักงานประกันสังคม สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และสำนักงานจัดหางานจังหวัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานเมื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน และการหางานทำในภาครัฐและภาคเอกชน

การจัดพิธีมัชฌิมนิเทศ ครั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งกำลังแรงงานใหม่ที่มีคุณภาพทั้งทักษะช่าง มีนิสัยอุตสาหกรรมและความรู้เกี่ยวกับภารกิจกระทรวงแรงงาน เข้าฝึกงานหาประสบการณ์จริงในการทำงาน และสร้างโอกาสการมีงานทำหลังจากสำเร็จการฝึกโดยส่งผู้รับการฝึกไปฝึกงาน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 จำนวน 31 คน ไปฝึกงานในพื้นที่ จ. อำนาจเจริญ จ. อุบลราชธานี กรุงเทพมหานคร และจังหวัดในเขตนิคมอุตสาหกรรม ดังนี้

สนพ.อำนาจเจริญ จัดเต็มเพื่อปั้นแรงงานคุณภาพเข้าสู่ตลาดแรงงาน

1.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 14 คน

2. ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ จำนวน 11 คน

3. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 3 คน

4. ช่างเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศฯ จำนวน 3 คน

นอกจากนี้ ยังได้มอบหนังสือรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ ระดับ 1 จำนวน 9 คนในพิธีมัชฌิมนิเทศด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ