JMART GROUP ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “เติมรักให้โลก ด้วย 4R by JMART group”

ข่าวทั่วไป 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:06 น. —ThaiPR.net

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจ มาร์ท (JMART) นำทีมผู้บริหารระดับสูงภายในกลุ่ม ได้แก่ บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) , บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) , บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER), บจก.เจ มาร์ท โมบาย, บจก. เจ ฟินเทค และ บจก.เจ เวนเจอร์ส กำหนดยุทธศาสตร์ CSR เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืน จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งโครงการคัดแยกขยะ "เติมรักให้โลก ด้วย 4R by JMART group" ส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ณ บมจ.เจ มาร์ท สนง.ใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้ 1. Reuse การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ 2. Reduce ลดการใช้ทรัพยากรลง ด้วยวิธีใช้น้อย 3. Recycle การเลือกและคัดแยกทรัพยากรกลับมาใช้แปรรูป 4. Revalue การนำทรัพยากรที่ใช้แล้ว มาสร้างมูลค่า ให้เกิดเป็นสิ่งมีค่า

JMART GROUP ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “เติมรักให้โลก ด้วย 4R by JMART group”

สำหรับ โครงการคัดแยกขยะ "เติมรักให้โลก ด้วย 4R by JMART group" ประกอบด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ