JMART GROUP ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จัดโครงการ “เติมรักให้โลก ด้วย 4R by JMART group”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 16:06:44 น.
กรุงเทพฯ--15 ก.ค.--IR PLUS

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เจ มาร์ท (JMART) นำทีมผู้บริหารระดับสูงภายในกลุ่ม ได้แก่ บมจ.เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) , บมจ.เจเอเอส แอสเซ็ท (J) , บมจ.ซิงเกอร์ประเทศไทย (SINGER), บจก.เจ มาร์ท โมบาย, บจก. เจ ฟินเทค และ บจก.เจ เวนเจอร์ส กำหนดยุทธศาสตร์ CSR เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืน จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งโครงการคัดแยกขยะ "เติมรักให้โลก ด้วย 4R by JMART group" ส่งเสริมให้พนักงานใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยกันคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้ง เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ ณ บมจ.เจ มาร์ท สนง.ใหญ่ เมื่อเร็วๆ นี้

สำหรับ โครงการคัดแยกขยะ "เติมรักให้โลก ด้วย 4R by JMART group" ประกอบด้วย
1. Reuse การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด โดยการนำสิ่งของเครื่องใช้มาใช้ซ้ำ
2. Reduce ลดการใช้ทรัพยากรลง ด้วยวิธีใช้น้อย
3. Recycle การเลือกและคัดแยกทรัพยากรกลับมาใช้แปรรูป
4. Revalue การนำทรัพยากรที่ใช้แล้ว มาสร้างมูลค่า ให้เกิดเป็นสิ่งมีค่า
ข่าวที่เกี่ยวข้อง