ภาพข่าวเปิดงาน “เส้นสายลายศิลป์ทุนวัฒนธรรม”

ข่าวทั่วไป Thursday July 18, 2019 11:47 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: เปิดงาน “เส้นสายลายศิลป์ทุนวัฒนธรรม”

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--เอ พับลิซิสท์

นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และนางสุนันทา สมบุญธรรม ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ เปิดงาน "เส้นสายลายศิลป์ทุนวัฒนธรรม" การจัดแสดงผลิตภัณฑ์โอท็อปจากพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ที่ได้รับการพัฒนาบนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนได้เข้าชมพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมเจรจาทางธุรกิจ สนับสนุนและผลักดันสินค้าไทยสู่ตลาดสากล ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ - 22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ โดยมี ผศ.ดร. พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า พร้อมด้วยนายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการบริหาร และนายวันชัย จันทร์วัฒรังกูล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ให้เกียรติร่วมงาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์

บรรยายภาพจากซ้าย
นายวันชัย จันทร์วัฒรังกูล กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
นายสมโภชน์ กาญจนาภรณ์ กรรมการบริหาร ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
นางสุนันทา สมบุญธรรม ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
นายจารุพันธ์ จารโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ผศ.ดร. พีรพัฒน์ ยางกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจร่มเกล้า
รศ.ดร.นรินทร์ สังข์รักษา หัวหน้าโครงการทุนทางวัฒนธรรม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ