ภาพข่าวสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Active Learning แก่ครูภาษาอังกฤษในจังหวัดนครปฐม

ข่าวทั่วไป Thursday July 18, 2019 16:13 —ThaiPR.net

ภาพข่าว: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบ Active Learning แก่ครูภาษาอังกฤษในจังหวัดนครปฐม

กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 อบรมหลักสูตรActive Learning เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู แก่ครูสอนภาษาอังภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 80 คน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ต. พระประโทน อ.เมือง จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สุรชัย อยู่สุข Aj. Xoan Thi Tran และ Aj. Paul Alvin Gonzales Dimayuga อาจารย์สังกัดสถาบันภาษา เป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจการเรียนการสอนในรูปแบบ Active learning และสามารถนำเทคนิคที่ได้รับจากการอบรมไปใช้กับนักเรียนในห้องเรียนได้จริง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ