ภาพข่าวสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำทีมวิทยากรร่วมกิจกรรมในโครงการ English Day Camp ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ข่าวทั่วไป 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:09 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำทีมวิทยากรร่วมกิจกรรมในโครงการ English Day Camp ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรใน English Day Camp ค่ายกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 90 คน ณ โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม ได้รับเกียรติจากอาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ อาจารย์กฤติยา คงแท่น และ Ajarn Theodore Roosevelt Cash โดยวิทยากรได้จัดกิจกรรมเน้นความสนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกต่อการเรียนและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้สนทนากับเจ้าของภาษาอีกด้วย


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ