ภาพข่าว: สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นำทีมวิทยากรร่วมกิจกรรมในโครงการ English Day Camp ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 16:09:09 น.
กรุงเทพฯ--18 ก.ค.--มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมเป็นวิทยากรใน English Day Camp ค่ายกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 90 คน ณ โรงเรียน สิรินธรราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครปฐม ได้รับเกียรติจากอาจารย์อุบลรัตน์ ตรีพงษ์พันธุ์ อาจารย์กฤติยา คงแท่น และ Ajarn Theodore Roosevelt Cash โดยวิทยากรได้จัดกิจกรรมเน้นความสนุกสนาน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกสนุกต่อการเรียนและมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ยังให้นักเรียนได้สนทนากับเจ้าของภาษาอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง