ก.แรงงาน สร้างขวัญ เสริมทักษะทหารก่อนปลดประจำการ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 10:32:32 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน มอบนายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผต.กรง. สร้างขวัญกำลังใจ และตรวจเยี่ยมการยกระดับศักยภาพทักษะฝีมือแก่กลุ่มทหารก่อนปลดประจำการของหน่วยทหารเรือปฏิบัติการริมน้ำโขง นครพนม

โดยสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม เป็นหน่วยรับผิดชอบในการพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือการประกอบอาชีพหลักสูตรช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก โดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายทหารก่อนปลดประจำการได้รับความรู้ทักษะการประกอบอาชีพเพื่อนำความรู้ไปทำมาหากินภายหลังปลดประจำการ

ทั้งนี้ นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีครอบคลุมทั้งประเทศ 77 จังหวัด ดำเนินการพัฒนาทักษะฝีมือทหารก่อนปลดประจำการ โดยปีงบประมาณ 2562 มีเป้าหมายทั้งประเทศ 2,400 คน ดำเนินการแล้วรวมทั้งสิ้น 3,861 คน

และได้มอบ นายสง่า วงศ์ษาพาน ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมตรวจเยี่ยมและติดตามผลการพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม โดยมีนายสุชัย พงศ์พัฒนพาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาผีมือแรงงานนครพนม ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง