ภาพข่าวกปภ. ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 : มุ่งสู่ความยั่งยืน

ข่าวทั่วไป 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 16:56 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: กปภ. ประจำวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 : มุ่งสู่ความยั่งยืน

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) นายจุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัยและพัฒนา ในการจัดทำบัญชีรายการและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการผลิตน้ำประปาเพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ซึ่งจะนำผลการศึกษาไปพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำประปาโดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ กปภ. สำนักงานใหญ่ เขตหลักสี่


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ