ภาพข่าว: เปิดงาน Lampang Ceramic World-class 2019

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 13:15:59 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--เซ็นทรัลพัฒนา

ประจวบ กันธิยะ เปิดงาน Lampang Ceramic World-class 2019 เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมผลิตภัณฑ์เซรามิก ซึ่งเป็นสินค้าขึ้นชื่อของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยมี วิไลลักษณ กันธิยะ, อรชร จันทร์วิวัฒนา, เพ็ญภัสสร ตงศิริ, ทานทัต ยมเกิด และ ต่อศักดิ์ ประคำทอง บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง (วานนี้)

จากซ้ายไปขวา
1.คุณทานทัต ยมเกิด ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
2.คุณเพ็ญภัสสร ตงศิริ ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง
3.คุณอรชร จันทร์วิวัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฎิบัติการสาขาเขตภาคเหนือ
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
4.คุณประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
5.คุณวิไลลักษณ์ กันธิยะ รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดลำปาง
6.คุณพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดลำปาง
7.คุณต่อศักดิ์ ประคำทอง นายกสมาคมเครื่องปั้นดินเผาลำปาง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง