สจด.ผสานกำลังสถาบันกันตนา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 13:37:40 น.
กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ รักษาการอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันกันตนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปนัดดา ธนสถิต อธิการบดีสถาบันกันตนา เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวิชาการ พัฒนาบุคลกากรทางการศึกษา และส่งเสริมการจัดหลักสูตรระยะสั้น ณ สถาบันกันตนา จังหวัดนครปฐม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง