สคร.12 สงขลา เตือนหน้าฝนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันได้

ข่าวทั่วไป Monday July 22, 2019 16:07 —ThaiPR.net

สคร.12 สงขลา เตือนหน้าฝนระวังป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ยึดหลัก “ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด” ป้องกันได้

กรุงเทพฯ--22 ก.ค.--สคร.12 สงขลา

สคร.12 สงขลา เตือนประชาชน ดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝน ระวังป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ ทำให้ประชาชนเสี่ยงป่วยเป็นไข้หวัด ไข้หวัดใหญ่ได้ง่ายกว่าปกติ ทั้งนี้ขอให้ประชาชนใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์
สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 ข้อมูลจากรายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 กรกฎาคม 2562 พบผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 199,015 ราย เสียชีวิต 14 ราย ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่ม 5-9 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี และกลุ่ม 10-14 ปี ตามลำดับ
ดร.นายแพทย์ สุวิช ธรรมปาโล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในเขต 12 ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 2,924 ราย พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 1,503 ราย เพศชาย 1,421 ราย กลุ่มอายุที่พบสูงสุดคือกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี และ 10 - 14 ปี และพบจำนวนผู้ป่วยสูงสุด ในจังหวัดพัทลุง จำนวน 818 ราย รองลงมา สงขลา 687 ราย และนราธิวาส656 ราย
เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย หรือเสมหะของผู้ป่วย ติดต่อผ่านการไอ จาม หรือติดมากับมือ ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ จะมีไข้สูง ตัวร้อน หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร คัดจมูก มีน้ำมูกใสๆ ไอ หากอาการไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน หรืออาการรุนแรงขึ้น เหนื่อยมาก ให้รีบพบแพทย์ทันที เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน ลดอาการรุนแรง และการเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงป่วยแล้วมีอาการรุนแรง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.หญิงตั้งครรภ์ 2.เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี 3.ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างได้รับเคมีบำบัดและเบาหวาน 4.ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5.ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 6.ผู้ป่วยธาลัสซีเมีย ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ7.ผู้ที่มีโรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือค่าดัชนีมวลกาย (BMI) มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร
สำหรับกลุ่มที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือ หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยงเกิดภาวะแทรกซ้อนจากไข้หวัดใหญ่มากกว่า โดยเฉพาะภาวะปอดอักเสบและอาจเสียชีวิตได้ เนื่องจากหญิงตั้งครรภ์มีการเปลี่ยนแปลงสรีรวิทยา และมีภูมิคุ้มกันต่ำลงในขณะตั้งครรภ์ จึงมักมีอาการรุนแรงและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลมากกว่าคนปกติ 4-18 เท่า รวมทั้งเสี่ยงต่อการแท้งบุตร ทารกเสียชีวิตในครรภ์ และทารกมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยกว่าปกติ และอีกกลุ่มที่ต้องระวัง คือ เด็กเล็ก เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ เนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ จึงมีโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ง่าย และเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เป็นสาเหตุให้ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ สามารถขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ และสถานพยาบาลเอกชน ที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 สิงหาคม 2562
ดร.นายแพทย์ สุวิช กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอแนะนำประชาชนใช้มาตรการ "ปิด ล้าง เลี่ยง หยุด" เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ ได้แก่ 1.ปิด คือปิดปาก ปิดจมูก เมื่อไอ จาม ต้องใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูปิดปากและจมูกทุกครั้ง หากเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ ควรใส่หน้ากากอนามัย 2.ล้าง คือล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่เมื่อสัมผัสสิ่งของ เช่น กลอนประตู ลูกบิด ราวบันใด ราวบนรถโดยสาร 3.เลี่ยง คือหลีกเลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วย และ 4.หยุด คือเมื่อป่วยควรหยุดเรียน หยุดงาน หยุดกิจกรรมในสถานที่แออัด แม้ผู้ป่วยจะมีอาการไม่มากก็ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติ หากมีอาการไอ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และมีไข้สูง ต้องรีบพบแพทย์โดยเร็วใน 2 วัน ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ