กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง พร้อมขอรับการสนับสนุนจากกองทัพเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงทันที

ข่าวทั่วไป 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 17:11 น. —ThaiPR.net

กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง พร้อมขอรับการสนับสนุนจากกองทัพเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงทันที

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบและความเสียหายจากภัยแล้ง ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทยในปัจจุบัน โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการด่วนให้ทุกเหล่าทัพสนับสนุนอากาศยานและกำลังพลมาช่วยกัน รวมทั้งเร่งทำฝนหลวง เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ประสบภัยแล้ง และร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำกับฝ่ายพลเรือนแบบบูรณาการ โดยมีเป้าหมายบรรเทาความเดือดร้อนจองประชาชนให้ได้มากที่สุดและรวดเร็วที่สุด

กระทรวงเกษตรฯ เร่งเดินหน้ามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง พร้อมขอรับการสนับสนุนจากกองทัพเพื่อปฏิบัติการฝนหลวงทันที

โดยแบ่งเป็นวาระเร่งด่วน คือ

1. เร่งเติมน้ำในเขื่อนและพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งโดยปฏิบัติการฝนหลวง ได้มอบหมายอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นแม่งานบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้มีการขอรับการสนับสนุนอากาศยานเพิ่มจำนวน 6 ลำ จากกองทัพบก 1 ลำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1 ลำ และกองทัพอากาศ 4 ลำ ซึ่งสามารถขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงได้ทันที

2. เตรียมการเยียวยาความเสียหายแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ รวมพืชผลทางการเกษตรทุกประเภท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย กรมการข้าวเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างสิ้นเชิง ซึ่งมีเมล็ดพันธุ์ข้าวจ้าวสำรองไว้แล้วจำนวน 10,000 ตัน รวมทั้งพิจารณาให้เกษตรกรปลอดการชำระหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 61 - 31 ก.ค. 64 รวมถึงเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการสามารถขอขยายเวลาปรับตารางชำระ พักหนี้ได้ 1 รอบปีการผลิต

นอกจากนี้ ในระยะยาวได้เตรียมวางแผนในการแก้ปัญหาภัยพิบัติ โดยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมชลประทานเตรียมปรับแผนการบริหารจัดการน้ำ เพื่อใช้ในการอุปโภค บริโภค การเกษตร และรักษาระบบนิเวศน์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เพียงพอ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนการให้ความช่วยเหลืออื่น ๆ รองรับเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤติด้วย.


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ