กทม.วางมาตรการป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น

ข่าวทั่วไป Tuesday July 23, 2019 16:42 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--23 ก.ค.--กรุงเทพมหานคร พันตำรวจโท สมเกียรติ นนทแก้ว ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม. กล่าวกรณี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งเอกสารคำแถลงนโยบายรัฐบาล ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้แถลงต่อรัฐสภาในระหว่างวันที่ 25 - 26 ก.ค. นี้ โดยเนื้อหาตอนหนึ่งได้ระบุถึงนโยบายเร่งด่วน คือ การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย ตั้งแต่การป้องกันก่อนเกิดภัย การให้ความช่วยเหลือระหว่างเกิดภัย และการแก้ไขปัญหาในระยะยาว โดยจัดระบบติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และกำหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากที่สุดและทันท่วงทีว่า สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดเตรียมมาตรการรองรับปัญหาภัยแล้งในส่วนของ กทม. ซึ่งพลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของ กทม. ประจำปี 2562 เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น โดยกำหนดมาตรการ แนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติ ตั้งแต่ขั้นเตรียมการก่อนเกิดภัยแล้ง ระหว่างเกิดภัยแล้ง และภายหลังสิ้นสุดภัยแล้ง พร้อมทั้งได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กทม. ประจำปี 2562 เพื่อมอบหมายภารกิจให้หน่วยงาน กทม. ที่เกี่ยวข้อง เตรียมการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในการนี้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดส่งแผนปฏิบัติการฯ และคำสั่งจัดตั้งศูนย์ฯ ให้กับสำนักที่มีภารกิจเกี่ยวข้องและสำนักงานเขต เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำแผนของหน่วยงานรองรับภารกิจและรายงานผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ กทม. ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ การขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค การขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ปัญหาน้ำเค็ม ไฟไหม้หญ้าและไฟไหม้อาคาร ถนนทรุดตัว และสาธารณสุข (โรคระบาด) เพื่อรวบรวมรายงานผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวอีกว่า สำหรับการเตรียมการรองรับปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ กทม. ได้มีแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัย กทม. ปี พ.ศ.2561 ซึ่งใช้มาถึงปัจจุบัน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยสนับสนุนให้สามารถดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กทม. เนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุน ประจำปี 2562 ในส่วนความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ เพื่อจัดเตรียมมาตรการและแผนการปฏิบัติการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากน้ำฝนและน้ำหนุนสูงในเขต กทม. ไว้เรียบร้อยแล้ว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ