วว.ลงพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. สู่ชุมชน เพื่อสร้างสังคมนวัตกรรม”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 09:53:59 น.
กรุงเทพฯ--24 ก.ค.--สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีบล็อกประสาน วว. สู่ชุมชน เพื่อสร้างสังคมนวัตกรรม จัดโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ วว. เพื่อถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมผลักดันในการสร้างกลุ่มผู้ประกอบการที่สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ทำให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีศักยภาพในการแข่งขันในตลาด ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะคอนวีเนียน จังหวัดขอนแก่น

ทั้งนี้การอบรมดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายองอาจ นวลปลอด และนายวุฒินัย กกกำแหง นักวิจัย วว. ดร.บุษกรณ์ ลีเจ้ยวะระ อาจารประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายภูรัชช์ แก้วกัณหา เจ้าของโรงงานอิฐประสานตราช้าง ร่วมเป็นวิทยากร นอกจากนี้ภายในงาน วว. ยังได้จัดนิทรรศการ พร้อมทั้งสาธิตหลักการก่อสร้างด้วยบล็อกประสานอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง