ตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพารา จังหวัดจันทบุรี เดินทางเยี่ยมชมสถานที่ติดตั้งไม้โกงกางเทียม “ซีออส” ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

ข่าวทั่วไป Friday July 26, 2019 09:32 —ThaiPR.net

ตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพารา จังหวัดจันทบุรี เดินทางเยี่ยมชมสถานที่ติดตั้งไม้โกงกางเทียม “ซีออส” ณ สถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพฯ--26 ก.ค.--จ้าวปฐพี การเกษตร วันนี้ 21 ก.ค. 2562 ตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางพารา จังหวัดจันทบุรี ได้เดินทางไปยังสถานที่ติดตั้งไม้โกงกางเทียม "ซีออส" ณ บริเวณติดกับสถานตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ สืบเนื่องจากการเข้าประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 19 ก.ค. 2562 เรื่องนวัตกรรมไม้โกงกางเทียม ซีออส ซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ของการใช้ยางพาราในการช่วยป่าชายเลนอย่างมีประสิทธิภาพ กับสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยาง ณ ห้องประชุมการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เพื่อรับทราบถึง ทางออกและการแก้ปัญหาราคายางพาราในเขตภาคตะวันออกให้มีราคาสูงขึ้น การเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ติดตั้งซีออสในครั้งนี้นำโดย คุณสุรพล แจ้งสว่าง ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี และคุณสมโชค จันทเกษม ประธานชุมนุม ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนยางจันทบุรี พร้อมด้วยตัวแทนสหกรณ์ชาวสวนยางในชุมนุม กว่า 45 คน จากสหกรณ์ชาวสวนยางจังหวัดจันทบุรีหลายสหกรณ์ เพื่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีด้านการใช้ยางพาราในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีประโยชน์และตอบโจทย์ของปัญหาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้ในหลายมิติ จากนวัตกรรมเพียงชิ้นเดียว นวัตกรรม ไม้โกงกางเทียม"ซีออส" ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนามาอย่างยาวนานมากกว่า 10 ปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางภาครัฐและเอกชนผ่านทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการออกแบบเชิงวิศวกรรมวัสดุ จำลองต้นไม้โกงกางที่ขึ้นตามป่าชายเลนในการยึดหน้าดินเลนป้องกันการกัดเซาะจากภัยธรรมชาติ "ซีออส"ลำต้นทำจากไม้เทียมและรากไม้ทำจากยางพาราคอมโพสิทได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย(รหัส 01010006) ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรม โกงกางเทียม ซีออส ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานภาครัฐและประเทศ โดยทุกขั้นตอนตั้งแต่การศึกษา วิเคราะห์ถึงความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ที่จะใช้รากโกงกางเทียม ทั้งสรุปผลและประเมินเพื่อเป็นแนวทางศึกษาวิจัยและเผยแพร่ให้กับทั่วโลกได้รับทราบถึงวิธีแก้ปัญหาการกัดเซาะหรือการลุกล้ำของน้ำทะเลอันเกิดจากปัญหาโลกร้อนเพื่อสามารถจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของไทยที่ใช้ยางพาราไปทุกที่ ทุกภูมิภาคในโลกใบนี้ จะได้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ซึ่งสำหรับประเทศไทยการแก้ปัญหาการกัดเซาะได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) โดยในปัจจุบันมีคำสั่งของท่านนายกรัฐมนตรีไปยังกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(เดิม),กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สนับสนุนนวัตกรรมโกงกางเทียมเพื่อไปใช้ในการป้องกันปัญหาการกัดเซาะพื้นที่ชายฝั่งแทนการปักไม้ไผ่ชะลอกระแสคลื่นในรูปแบบเดิมหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 61 จากการเยี่ยมชมผลงาน"ซีออส"ทางกลุ่มตัวแทนชุมนุมสหกรณ์ยางพาราภาคตะวันออกจะได้มีการทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้กองทัพ ใช้ยางพาราของกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีและตราด ในการผลิตรากโกงกางเทียมแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่บรรจุอยู่ในวาระแห่งชาติ อีกทั้งยังเป็นวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งทดสอบแล้วมีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาการกัดเซาะชายฝั่งทั้งยังเร่งการตกตะกอนของดิน ทำให้มีดินสะสมหลังแนวรากโกงกางเทียมจำนวนมาก ในขณะที่การใช้ไม้ไผ่ไม่สามารถสะสมดินตะกอนให้เพิ่มขึ้นได้ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทั้งยังไม่กระทบธุรกิจอื่นที่ใช้ยางพาราเป็นองค์ประกอบการผลิตในไทย ตามมติครมเมื่อวันที่ 9 กด 2562 ที่ให้กองทัพบกและกองทัพไทยเร่งนำยางพาราไปสร้างถนนและใช้ในโครงการอื่นๆที่เป็นประโยชน์อย่างเร่งด่วน

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ