มกอช. ร่วมประชุม JTEPA ครั้งที่ 10

ข่าวทั่วไป Tuesday July 30, 2019 11:27 —ThaiPR.net

มกอช. ร่วมประชุม JTEPA ครั้งที่ 10

กรุงเทพฯ--30 ก.ค.--สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วยนางสาวเสาวลักษณ์ ศุภกมลเสนีย์ ผู้อำนวยการกองนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และคณะผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร และคณะผู้แทนจาก มกอช. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมในความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) ครั้งที่ 10 โดยมีคณะผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่นนำโดย Mr. Soichiro NAGAMATSU Director Office of International Food Safety, Policy Planning Division for Environmental Health and Food safety, Pharmaceutical Safety and Environmental Health Bureau Mr.Takashi HIRANAKA Director Bilateral Affairs Division, International Affairs Department และ Dr. Yukiko YAMADA Adviser to Vice Minister/Chief Scientific Advisor พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง (MAFF) กระทรวงสาธารณะสุข แรงงาน และสวัสดิการ (MHLW) และกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรระหว่างกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลดอุปสรรคจากมาตรการที่ไม่ใช่ภาษีระหว่างกัน ณ ห้องบัวชมพู โรงแรมพูลแมนพัทยาจี เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
การประชุมคณะอนุกรรมการพิเศษร่วมในความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร ภายใต้กรอบความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ ไทย – ญี่ปุ่น (JTEPA) ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ซึ่งหน่วยงานด้านความปลอดภัยด้านอาหารระหว่างไทยและญี่ปุ่น มีความสัมพันธ์อันดี และมีการประสานงานการทำงานมาโดยตลอด ในปีนี้เป็นครั้งที่ 10 โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม และสำหรับการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 11 ฝ่ายญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ ประเทศญี่ปุ่น ในปี 2020


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ