มีกลุยทธ์ข้อมูลที่ไม่ได้ผล ที่ใช้ไม่ได้? ใช้คลาวด์หลายเจ้า?

ข่าวเทคโนโลยี Tuesday July 30, 2019 13:45 —ThaiPR.net

มีกลุยทธ์ข้อมูลที่ไม่ได้ผล ที่ใช้ไม่ได้? ใช้คลาวด์หลายเจ้า?

กรุงเทพฯ--30 ก.ค.--พีซี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ คอนซัลติ้ง

ปัจจุบันคลาวด์กลายเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของกลยุทธ์ทางด้านสารสนเทศ การใช้ หรือแสวงหาประโยชน์จากคลาวด์อย่างดีที่สุดกลายเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าบุคลากรจะต้องการ หรือไม่ก็ตาม ในทุกองค์กรที่มีวาระสำคัญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Agenda) หรือมีวาระสำคัญเรื่องการแปลงโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Agenda) คลาวด์จะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์เสมอ จะเป็นไปในระดับที่มากน้อยต่างกันไป
สถานะการณ์ปัจจุบัน
สำหรับองค์กรที่มีวาระสำคัญเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยทั่วไปมักจะเพิ่งเริ่มต้นของวงจรการใช้คลาวด์ และมีความพยายามที่จะยังคงให้การดำเนินงานเป็นไปได้ ด้วยเทคโนโลยี และกระบวนการที่เน้นการใช้คลาวด์ บทบาทของทีมเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป็นไปเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และภายใต้ค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยจะใช้ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เท่าที่จะพอให้ดำเนินงานไปได้ และมุ่งเน้นการจัดการในเรื่องการดูแล และบำรุงรักษา
ในทางตรงกันข้าม องค์กรธุรกิจที่เน้น เรื่องการแปลงโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Agenda) จะมองเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือหลักที่สร้างความแตกต่าง ทั้งองกรณ์จะมุ่งความสนใจมาที่ทีมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะให้ขับเคลื่อนนวัตกรรม เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินธุรกิจ และเอาชนะคู่แข่ง ถึงแม้ว่าการดำเนินการภายใต้ วาระแห่งการแปลงโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล จะดูเป็นแรงจูงใจสำหรับคนที่ทำงานด้านเทคโลยีในองค์กร แต่ขณะเดียวกันก็เป็นความท้าทายอย่างมากเช่นกัน
ทีมงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำงานภายใต้วาระ เรื่องการแปลงโฉมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation Agenda) จะต้องเผชิญกับความคาดหวังที่สูงกว่าพนักงานที่ทำงานตาม วาระของเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Agenda) โดยจะต้องมีความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ และต้องดำเนินการอย่างรวดเร็ว ซึ่งนิยมไปดำเนินการในคลาวด์ โดยนำข้อมูลไปประมวลผลที่คลาวด์ตามความจำเป็น และหากโครงการไม่ประสบความสำเร็จ ก็สามารถยกเลิก หรือลดขนาดการใช้งาน แทนที่จะต้องเสียค่าใช้จ่าย
ทิศทางในอนาคต
จากภาพยนตร์เรื่อง The Incredibles ของพิกซาร์ มีคำกล่าวหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ "ถ้าทุกคนเป็นซูเปอร์ฮีโร่กันหมด ก็จะไม่มีใครเหนือกว่าใครอีกต่อไป" ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา เราได้เห็นองค์กรจำนวนมากกระโจนเข้าสู่สภาพแวดล้อมไฮบริดคลาวด์กันอย่างกว้างขวาง ซึ่งนับเป็นข้อพิสูจน์ว่าองค์กรเหล่านี้มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรม แต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดคำถามที่ว่า เมื่อบริษัทต่างๆ หันมาใช้ไฮบริดคลาวด์กันมากขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัล แล้วบริษัทเหล่านี้จะต้องดำเนินการอะไรเป็นขั้นตอนถัดไปเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง
เป็นที่ชัดเจนว่าขั้นตอนถัดไปคือ การขยายสภาพแวดล้อมมัลติคลาวด์ให้เติบโตถึงขีดสุด
หลังจากที่บริษัทต่างๆ ประสบความสำเร็จอย่างมากในการใช้ประโยชน์จากไฮบริดคลาวด์ ซึ่งช่วยผลักดันการเติบโตของธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทเหล่านี้ก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการใช้ระบบคลาวด์อย่างชาญฉลาด องค์กรต่างๆ ได้ศึกษาเกี่ยวกับจุดแข็งและโฟกัสของผู้ให้บริการคลาวด์แต่ละราย และเปรียบเทียบกับระบบคลาวด์ภายในองค์กร และเริ่มเข้าใจว่าเพราะเหตุใดระบบคลาวด์หนึ่งๆ อาจเหมาะงานอย่างใดอย่างหนึ่งมากกว่าระบบอื่นๆ ขณะที่ผู้ให้บริการคลาวด์แต่ละรายนำเสนอความสามารถใหม่ๆ และเทคโนโลยีที่แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆ ลูกค้าจึงไม่จำเป็นต้องเลือกใช้บริการของบริษัทเดียวอีกต่อไป
ตั้งเป้าหมายสู่ระบบมัลติคลาวด์แบบไฮบริด
ความสำเร็จในการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านข้อมูลเป็นผลมาจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรที่ดีที่สุด มีประสิทธิภาพสูงสุด และมีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด เมื่อห้าปีที่แล้ว องค์กรที่เป็นผู้นำได้ดำเนินการดังกล่าวโดยอาศัยการผสมผสานระหว่างระบบคลาวด์และสภาพแวดล้อมที่ติดตั้งภายในองค์กร และปัจจุบัน ขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาเติบโตอย่างต่อเนื่อง องค์กรเหล่านี้ก็สามารถกระจายเวิร์กโหลดระหว่างระบบคลาวด์หลายๆ ระบบ รวมถึงระบบที่ติดตั้งภายในองค์กร ได้ง่ายดายมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
เมื่อเข้าใจว่าเพราะเหตุใดบริษัทจึงเลือกใช้ไฮบริดคลาวด์ ก็จะสามารถระบุได้ว่าบริษัทนั้นๆ มุ่งเน้นการอยู่รอดหรือการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยบริษัทที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมจะพยายามอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในอนาคต ด้วยเหตุนี้บริษัทดังกล่าวจึงมองหาหนทางที่จะเร่งการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพิ่มเติมโดยใช้สภาพแวดล้อมแบบมัลติคลาวด์
หลายบริษัทพัฒนามาถึงจุดนี้แล้ว
ตัวอย่างเช่น WuXi NextCODE หนึ่งในองค์กรชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีชีวภาพจีโนมิกส์ (Genomics) ใช้ข้อมูลจีโนมจำนวนมหาศาล เพื่อให้บริการวินิจฉัยด้านจีโนมิกส์แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานวิจัยทั่วโลก เป้าหมายขององค์กรนี้คือการค้นหาวิธีการรักษาแบบใหม่สำหรับโรคสำคัญๆ และช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบอาการของโรคได้แต่เนิ่นๆ และป้องกันการเสียชีวิตของผู้ป่วย WuXi ได้ลงทุนในระบบคลาวด์หลายๆ ระบบ ซึ่งช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานให้แก่องค์กร และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน และด้วยเหตุนี้ WuXi จึงสามารถทุ่มเทความพยายามอย่างเต็มที่ให้กับงานค้นคว้าวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน
บริษัทของคุณก็ทำได้เช่นกัน
การดำเนินงานภายใต้วาระการปรับเปลี่ยนที่สร้างสรรค์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจ แต่ในโลกที่การเป็นซูเปอร์ฮีโร่ไม่ใช่เรื่องพิเศษอีกต่อไป บริษัทต่างๆ จึงต้องพยายามพัฒนาก้าวไปข้างหน้า และกำหนดเป้าหมายที่สูงขึ้นอีกระดับขั้น
เพื่อสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งและประสบความสำเร็จในธุรกิจ คุณจำเป็นที่จะต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลง และในบางครั้งอาจต้องดำเนินการล่วงหน้าก่อนที่การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเสียด้วยซ้ำ โดยคุณจำเป็นที่จะต้องลงทุนเพื่ออนาคต และปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสะดวกในการทำงานและแก้ไขปัญหาทางด้านธุรกิจ คุณจะต้องดำเนินการปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างจริงจังและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อความเป็นผู้นำ และพยายามมองไปข้างหน้าอยู่เสมอ เพราะนี่คือหนทางเดียวที่คุณจะสามารถช่วงชิงโอกาสทางธุรกิจเหนือคู่แข่ง

เกี่ยวกับเน็ตแอพ
เน็ตแอพ ผู้นำในการบริหารจัดการข้อมูลระดับโลก นำเสนอทางเลือกในการเข้าถึงบริการข้อมูลแบบไฮบริดคลาวด์ ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลบนสภาพแวดล้อมที่ต่างกันเป็นไปอย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บข้อมูลบนระบบดั้งเดิมภายในองค์กร (On Premises) หรือการบริหารจัดการข้อมูลบนคลาวด์ ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เน็ตแอพ ร่วมกับพันธมิตร สร้างพลังให้แก่องค์กรระดับโลกในการปลดล็อคคุณค่าของข้อมูลเพื่อขยายบริการที่ตรงกับความต้องการ (Customer Touchpoints) พร้อมนวัตกรรมที่ล้ำหน้า และสร้างระบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสม
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมจากเน็ตแอพได้ที่ www.netapp.com #DataDriven #DataFabric #Cloud
เฟสบุ๊ค: NetAppThailand


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ